Inovatívne technológie pre intervenčnú medicínu

 • Miniinvazívne výkony
  • bezpečné, maximálne šetrné výkony
  • pod röntgenovou a USG kontrolou
  • cielená liečba miesta-zdroja bolesti
 • Endoskopické výkony
  • režim jednodňovej chirurgie
  • pod kontrolou röntgenu a videonavigácie
  • benefity oproti konvenční chirurgii:
   • nižšie riziko poškodenia nervov
   • menšia tvorba epidurálnej fibrózy
   • rýchlejšia rekonvalescencia a návrat do práce
   • menší výskyt infekcí
   • menší chirurgický rez a chirurgická trauma

dms-medical-soluutionDynamic Medical Solution a.s. je spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou špecializovaných zdravotníckych pomôcok určených primárne pre lekársky odbor intervenčnej algeziológie. Naše portfólio zahŕňa nástroje a inštrumentárium používané pri miniinvazívnych endoskopických výkonoch na chrbtici, od širokého spektra epidurálnych ihiel a katétrov cez rádiofrekvenčné kanyly a elektródy až po špecializované katétre pre prácu v epidurálnom priestore.

Naším cieľom je sústavné vyhľadávanie a distribúcia vysokokvalitných a inovatívnych produktov určených pre precíznu diagnostiku a účinné techniky pri liečbe bolesti. Distribúciou špičkovej technológie na klinické pracoviská výrazne podporujeme rozvoj a šírenie nových metód intervenčnej liečby bolesti v celoeurópskom meradle.

Spolupracujeme s výrobcami najvyspelejších zdravotníckych technológií z celého sveta a vždy sa sústredíme na výber tých najmodernejších zdravotníckych pomôcok. Volíme nástroje, ktoré umožňujú vykonávanie všetkých výkonov presným a bezpečným spôsobom a s dôrazom na ich ergonomiku. Dbáme na ekologické zloženie materiálov šetrné pre človeka i k životnému prostrediu. Všetky tieto aspekty sú zárukou špičkového servisu poskytovaného pacientom a pracovného komfortu pre lekárske a zdravotnícke tímy. Našou prednosťou je systematicky riadená logistika a rýchle dodanie produktov vrátane komplexného, nákladovo efektívneho riešenia dodávok pre maximálnu spokojnosť všetkých našich klientov.

 

Spolupracujúce zdravotnícke zariadenia

Ako distribučná spoločnosť etablovaná na medicínskom trhu v oblasti intervenčnej algeziológie sme za dobu našej mnohoročnej pôsobnosti nadviazali dlhodobé obchodné partnerstvá a aktívnu spoluprácu s radom nemocničných zariadení a klinických pracovísk v Českej republike a na Slovensku.

 

 • Všeobecná fakultná nemocnica Praha
 • Fakultná nemocnica Olomouc
 • Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. D. Roosevelta, Banská Bystrica
 • Poliklinika Terasa, Košice
Epimed AMS Group Vertical Elliquence Metrum Cryoflex EuroPainClinics

Portfólio

Portfólio produktov DMS Sverige reflektuje najnáročnejšie technologické a medicínske požiadavky pre výkon inovatívnych miniinvazívnych a endoskopických zákrokov na chrbtici. Ponúkame široké spektrum vysokomoderných zdravotníckych nástrojov a pomôcok renomovaných výrobcov, ktorých preverená kvalita, maximálna spoľahlivosť a absolútna šetrnosť a bezpečnosť pre pacientov sú zárukou efektívnej liečby chronickej bolesti a ktoré sa pre svoje unikátne vlastnosti tradične radia medzi špičkové produkty využívané endoskopickými operatérmi a intervenčnými špecialistami po celom svete.

Inovácie

Klinické štúdie

Portfólio produktov, ktorými Dynamic Medical Solution vo svojej ponuke disponuje, zahŕňa zariadenia a medicínske vybavenie najvyšších štandardov. Tieto produkty sú využívané pri liečebných výkonoch, ktoré sú predmetom mnohých klinických štúdií. V súčasnosti prebiehajú dve klinické štúdie, ktorých cieľom je porovnanie efektu jednotlivých liečebných výkonov:

 • Cryoablation vs RADIOFREQUENCY ablation of Medical Nerv Branches of dorsale Roots Crossing Z Joints ClinicalTrials.gov ID: NCT04684303 Prospektívna observačná klinická štúdia. Porovnanie efektivity liečby rádiofrekvenčnej termoablácie a rádiofrekvenčnej kryoablačnej denervácie fazetových kĺbov.
 • Prospective Comparison Between Epiduroscopy Procedure, Racz Catheter Procedure and Caudal epidurál Block in Patient With FBSS ClinicalTrials.gov ID: NCT04686903 Prospektívnaj observačná klinická štúdia. Prospektívne porovnanie intervenčných algeziologických spinálnych techník: 1. epiduroskopia, 2. epidurálna adheziolýza s navigovateľným katétrom (Racz katéter) a 3. tlaková kaudálna blokáda
 • A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Parallel Pilot Study - Assessing the Effect of Mechanical Adhesiolysis vs Adhesiolysis with Corticosteroid and Hyaluronidase Administration into the Epidural Space During Epiduroscopy Pain Med 2018 Jul 1;19(7):1436-1444. doi: 10.1093/pm/pnx328. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29584916/

Výskum a inovácie

Sortiment medicínskych zariadení a technológií je sústavne rozširovaný v nadväznosti na dlhodobo prebiehajúci technologický výskum. Jeden z aktuálnych výskumov prebieha v spolupráci medzi spoločnosťou METRUM CRYOFLEX, európskym výrobcom zdravotníckych pomôcok a prístrojov pre kryoterapiu, pressoterapiu, ozónoterapiu či laserovú medicínu, a európskou sieťou špecializovaných pracovísk Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics. V rámci výskumu je vyvíjaná nová generácia kryochirurgickej sondy na účely liečebného výkonu kryoablácie kolenného kĺbu.

Odborné články

Kontakt

Naša distribučná spoločnosť Vám ponúka perfektný servis a rad benefitov
Technická podpora
• Priama linka na zástupcu DMS SK a DMS CZ
• Servis garantovaný priamo výrobcom
• V prípade poruchy výmena ks za ks
Benefity
• Bezplatná pôžička zariadenia
• Mnohonásobné zľavy pri objednávke
• Bezplatné individuálné školenia
• Medicínský servis pomocou spolupracujúcích expertov

Dynamic Medical Solution a.s.

Tuřanka 1222/115
627 00 Brno, Česká republika

IČ: 028 63 472
DIČ: CZ02863472

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

close