Popis výkonu

Pokročilý endoskopický výkon epiduroskopie sa využíva pri liečbe chronickej bolesti chrbta, ktorá vzniká či pretrváva po operáciách chrbtice v dôsledku tzv. FBSS syndrómu (failed back surgery syndrom). Príčinou, resp. zdrojom bolesti sú väzivové zrasty, resp. epidurálna fibróza, v miechovom kanále, ktorá vzniká až u 1/3 pacientov po operáciách. Väzivové zrasty dráždia miechové korene a môžu spôsobiť dokonca zúženie epidurálneho priestoru. Pri epiduroskopii sa cez hiatus sacralis, prirodzený otvor v krížovej kosti, zavedie špeciálna ihla a vytvorí sa pracovný kanál, ktorým sa ďalej zavádzajú pracovné nástroje a endoskop. Za priame zrakové vizualizácie a pod kontrolou RTG sa potom fibróza odstráni laserom alebo rádiofrekvenčnou sondou. Ak je epidurálny priestor zúžený, používa sa na jeho rozšírenie a uľahčenie prístupu balónikový katéter.

Benefity výkonu

Výkon sa robí na bruchu a v lokálnej anestézii, pre pacienta je bezbolestný a maximálne šetrný. Výkon prebieha pod sústavnou röntgenovou kontrolou a za priamej vizualizácie pomocou endoskopickej kamery.

Oproti konvenčnej chirurgii podľa ISMISS1 prináša pacientovi celý rad výhod:

  • nižšie riziko poškodenia nervov,
  • menšia tvorba epidurálnej fibrózy,
  • rýchlejšia rekonvalescencia a návrat do práce,
  • nižší výskyt infekcií,
  • menší chirurgický rez a chirurgická trauma.

Výkon sa robí v režime jednodennej chirurgie (pacient sa navracia v rovnaký deň po zákroku do svojho domova).

11 ISMISS (International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice, podľa príručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválené výborom ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com  

Produkty

RESASCOPE RESALOON RESAFLEX

Súvisiace odborné články

Kontaktný formulár

close