Popis výkonu

Chronická radikulárna, t. j. koreňová bolesť chrbta je ako jednorazová neuromodulačná liečba ošetrovaná metódou pulznej RF za pomoci napr. rádiofrekvenčného katétra Epi Navigator Cath Flex. Princíp techniky spočíva v aplikácii mierneho tepla (cca 42 °C) a prerušovaného elektrického prúdu k miestu zdroja bolesti – dorsal root ganglion, resp. miestu vstupu či výstupu koreňového nervu. Pôsobením tepla je nerv znecitlivený a dôjde k prerušeniu bolesti. Katéter sa zavádza cez hiatus sacralis, prirodzený otvor v krížovej kosti.

Benefity výkonu

Výkon prebieha pod neustálou kontrolou RTG a endoskopu. Flexibilita a navigovateľnosť vysokoergonomického katétra Epi Navigator Cath Flex umožňuje jeho presné zavedenie do požadovanej anatomickej lokalizácie. Ponúka o. i. možnosť infúzneho podania liečiv.

Produkty

EPI NAVIGATOR CATH FLEX

Související odborné články

Kontaktný formulár

close