Kryoablácia je inovatívnou terapeutickou metódou liečby bolesti, ktorá využíva účinky veľmi nízkej teploty pre dočasné prerušenie senzorických funkcií v určitých štruktúrach nervového systému. Odborný seminár na túto tému viedol 9. septembra špecialista EuroPainClinics MUDr. Peter Lenčéš pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Fakultná nemocnica v Banskej Bystrici je jedným z prvých slovenských nemocničných zariadení, ktoré novo disponuje kryochirurgickým zariadením pre výkon metódy kryoablácie. V rámci programu odborného seminára sa MUDr. Peter Lenčéš vo svojej prednáške podelil o klinickú skúsenosť pracovísk EuroPainClinics, ktoré metódu pri liečbe bolesti chrbta, kĺbov a kĺbových spojení už dlhodobo využívajú. Odbornými vstupmi ďalej prispel MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics.

Seminár poskytol komplexné informácie o kryochirurgickom zariadení a jeho technických parametroch a funkciách a množstvo ďalších užitočných informácií na indikovanie a presnú diagnostiku pacientov na výkon kryoablácie. Seminára sa zúčastnili lekári a sestry Algeziologickej kliniky v čele s prednostom kliniky Doc. MUDr. Igorom Martuliakom, PhD a II. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny v čele so zástupcom prednostu MUDr. Michalom Venglarčíkom, PhD.

 

Kontaktný formulár

close